02 desember 2008

Mangel på nytenking i norsk byggebransje


Moderne bygg, her representert ved bygninger i Helsinki, er dessverre ikke alltid like engergieffektive.
Foto: ezioman
Det er forbløffende at arkitekter og utbyggere ikke tenker mer på energisparing når de planlegger nybygging, skriver Lars Hellberg i Aftenposten.

Utgangspunktet for kritikken er Enovas rapport om energiforbruket i ulike bygninger. Forretningsbygg er de suverene verstingene. I fjor hadde de et forbruk på 425 kwh pr. m2. Til sammenligning klarte skolene seg med 179 kwh pr. m2. I tillegg viser det seg at 99 prosent av den energien forretningsbygg benytter, er elektrisitet.

Det som gir størst grunn til bekymring er at det er de aller nyeste av forretningsbyggene som bruker mest energi. Kontorbygg fra før 1931 klarte seg med 186 kwh pr. m2, mens kontorbygg reist mellom 1988 og 1997 bruker 276 kwh pr. m2.

Dette står i skarp kontrast til hva som skjer i innen offentlig sektor. Samlet sett har energibruken gått ned med 2,3 prosent, ikke minst takket være kutt i kommunale bygg som skoler og sykehjem.

Lederen for klima- og energiavdelingen i Bellona, Ane Brunvoll, peker på at forklaringen er at det ikke er utbyggerne som skal bruke byggene. Energiutgiftene blir betalt av leietageren.

Noe kan oppnås ved å skjerpe kravene til energibruk og kontrollen med energieffektiviserende tiltak. Men det viktigste er at arkitekter og utbyggere begynner å tenke på energisparing når de bygger nytt.

Enovas Byggstatistikk 2007 Enovas Byggstatistikk 2007
Rapporten kan også bestilles i papirformat via Enovas Publikasjonssenter på nett.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism