01 desember 2008

Statens kulturhistoriske eiendommer

En utstilling om statens kulturhistoriske eiendommer viser blant annet en rekke unike historiske bilder, bygningsmodeller og annet materiale som demonstrerer bredden og mangfoldet i statens byggevirksomhet.

Prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer har vært det største verneprosjektet i norsk historie. I 2003 begynte arbeidet med å lage verneplaner for samtlige statlige bygninger, et arbeid som nå nærmer seg slutten.

Siden de fleste statlige sektorer har vært involvert i dette vernearbeidet, har alt fra flyplasser og tollboder til sykehus, universiteter, barneverninstitusjoner og fengsler blitt vurdert. Dette gir en god pekepinn på hvor bredt og omfattende prosjektet har vært, samtidig som det har trukket helt nye bygningstyper inn i en vernesammenheng. Mer enn 13000 eiendommer og cirka 6 millioner kvadratmeter bygningsmasse er vurdert.

Les mer om prosjektet på nettsidene til Statens kulturhistoriske eiendommer.

Dypdykk i fotoarkivene har blant annet avdekket historiske bilder av regjeringskvartalet, noe som har resultert i en liten spesialutstilling om dette spesielle bygningskomplekset. Kvartalet regnes for å ha høy verneverdi.

Hvor:
Regjeringskvartalet, Galleri R5, Akersgata 59, til venstre for resepsjonen.

Når:
3. – 23. desember, mandag – fredag, kl 7.00 – 19.00.

Utstillingen er gratis og åpen for alle.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism