11 desember 2008

Planer for å bringer Bergen nærmere vannet

Bergen er omgitt av vann, men dette preger ikke byen annet enn på Fisketorget. Samtidig har byen sitt eget "Bjørvika" - store områder ved Store Lungegårdsvann, som i dag preges av trafikk og containere. Dette vil Bergen kommune gjøre noe med, og lanserer planer om å fornye Nygårdstangen med vann og nye byrom.

- Før har vi snakket om signalbygg. I denne planen ønsker vi å innføre begrepet signalbyrom, sier seniorarkitekt Stein Furru.

3RW arkitekter vant for fem år siden en arkitektkonkurranse, der de foreslo å trekke Storelungeren inn mot Bygarasjen ved å anlegge flere kunstige øyer. Siden den gang har Nygårdstangen fått en brannstasjon og en ny videregående skole med tilhørende 50 metersbasseng er under planlegging. Samtidig er det ønske om et nytt politihus i området ved brannstasjonen.

Vann er et gjennomgangstema. Mye handler om å føre vannet tilbake til overflaten, der det gir liv til byrommene og demper støyen.

Forbindelsen mellom de to Lungegårdsvannene ligger i dag som en lukket tunnel under Bygarasjen, en bygning man ikke kan se bort fra - i kraft av dens størrelse. Planen å anlegge en åpen kanal og føre vannet gjennom en kulvert der trafikken krysser.

Sør for Bygarasjen ønsker planavdelingen å opparbeide det som man har valgt å kalle Vannplassen. Her ser man for seg å lede en eksisterende bekk via eb viadukt, slik at denne kan komme som et fossefall ned på Vannplassen.

Avslutningsvis ser man for seg et byrom med bred trapp mot Storelungeren, samtidig som man ser for seg å anlegge en egen bystrand.

For å få til dette må den eksisterende godsterminalen vekk, noe Jernbaneverket ikke er særlig begeistret for.

Området, noenlunde slik det ser ut i dag:


View Larger Map

Bergens Tidende

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism