11 desember 2008

Skogmilliarder kan ramme fattige


Foto: markg6
Regjeringen ser for seg en trippelgevinst med å bruke inntil 3 milliarder kroner over 5 år til bekjempelse av avskoging, først og fremst i Brasil og Tanzania.

Det skal føre til mer CO2-binding, beskyttelse av biodiversitet og en ”bærekraftig utvikling” med fattigdomsbekjempelse. (Se Regjeringens klima-og skogprosjekt).

Professor Pål Olav Vedeld ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) har forsket mye på fattige folks avhengighet av miljøet, blant annet med en mye brukt rapport utgitt av Verdensbanken.

Studiene fra Vedeld og andre forskere har fått fornyet aktualitet ved den store satsningen på klimatiltak gjennom verktøyene REDD (Reduced Emissions from Deforestation and Degradation) og PES (Payment for Environmental Services).

forskning.no > Skogmilliarder kan ramme fattige

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism