22 desember 2008

Trondheim kommune byggeskikkpris 2008

Trondheim kommunes byggeskikkpris for 2008 går til et av kommunens egne bygg. Prisen er en heder til aktørene representert ved arkitekt og landskapsarkitekt og en anerkjennelse til skolens ansatte og elever. I fellesskap har de skapt en moderne skole og et vakkert og mangfoldig nærmiljøanlegg, som byen virkelig kan være stolt av.

Byåsen skole ble grunnlagt i 1863, og var i mange år en av landets største barneskoler. På det meste hadde skolen i skoleåret 1969/70 1564 elever. I dag har skolen i overkant av 600 elever.

Byåsen skole er i dag en baseskole med undervisningsarealer som ivaretar forskjellige former for undervisning og gruppestørrelser. En stor del av skolen kan leies ut for åimøtekomme nærmiljøets behov for lokaler.Planene for skolens utearealer er utformet gjennom en tett dialog med brukerne. Det har gitt en skolegård med et mangfold av aktivitetsmuligheter.

Det meste av den gamle skolen på Byåsen ble revet, men den sentralt plasserte "Nyskolen" eller "Fjøset" fra 1930 og "Festsalen", som er et tilbygg fra 1965, står igjen."Fjøset" er tatt i bruk av Musikk- og kulturskolen og "Festsalen" er bygget om og rommer svømmehall, flerbrukssal med mulighet for musikk- og sceneaktiviteter, samt mindre øvingsrom for musikkskolen. I tillegg er det tilflyttet en skolestue fra Steinaunet som tilsvarer den første Byåsen-skolen fra 1863. Denne benyttes som museum og vitner, sammen med Fjøset og Festsalen, om skolens snart 150-årige historie.

Juryen er imponert over resultatet. Det helhetlige grepet som er gjort på Byåsen skole er et eksempel til etterfølgelse. Skolen har blitt et innbydende og tilgjengelig nærmiljøanlegg og et bydelssentrum som oppfordrer mange og forskjellige grupper til å bruke skoleområdet også i helger og etter skoletid.

Anlegget tilfredsstiller alle krav til miljøvennlige løsninger og universell utforming i den mest vide fortolkning av begrepet. Skolens bygninger preges av solide, varige og vakre løsninger både i innvendig og utvendig materialbruk. Bygningene er fargesatt på en spennende måte, eksisterende bygningsmasse er kreativt gjenbrukt, og anlegget er utsmykket med mye flott kunst.

Juryen vil spesielt framheve uteområdet og landskapsarkitekturen. I utgangspunktet har tomten for lite uteareal i forhold til veiledende normer, men skolegården har blitt imponerende mangfoldig, og åpner for både stille, intime soner og store felles opplevelser. Det innbyr til fysisk utfoldelse, lek og spill, refleksjon, og kontakt med naturen, og gir en rik opplevelse av historie, kunst og kultur.

Juryen har i år også valgt å gi hederlig omtale til et annet av byens nye skolebygg. Nardo skole imponerer med sine dristige, nyskapende og ambisiøse løsninger i forhold til energisparing. Bygningen har et energiforbruk som nærmer seg halvparten av dagens krav i plan- og bygningsloven. Dette er gjort uten at det går på bekostning av verken utseende eller krav til mye dagslys. Skolen har spennende løsninger i massivtre, og har blitt et vakkert og helhetlig anlegg som passer godt inn i sine omgivelser.

Trondheim kommune - Byggeskikkprisen 2008

2 comments :

  1. Gjør oppmerksom på at illustrasjonen til denne artikkelen er av Byåsen Videregående skole, og ikke av Byåsen skole.

    SvarSlett
  2. Takk for korrigeringen. bildet er byttet med en faksimile fra Trondheim kommunes nettpresetasjon knyttet til prisutdeligen.

    SvarSlett

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism