06 januar 2009

Egenes Park

Boligprosjektet Egenes Park er et forbilledlig eksempel på moderne og miljøvennlig bygging tre, og et av Nord-Europas største byggverk i massivtre.

I Egenes Park er det bygget 56 leiligheter og en barnehage. I tilknytning til boligblokken blir det også oppført flere rekkehus i massivtre og et felleshus for nærmiljøet og barnehagen. Hovedkonstruksjonen i byggene består av bærende massive trevegger og bærende massive tredekker i furu. Takkonstruksjonen og deler av bæresystemet er i limtre.Økt og mer moderne trebruk er en del av regjeringens politikk gjennom Landbruks- og matdepartementets bevilgning til Trebasert Innovasjonsprogram i regi av Innovasjon Norge. Egenes Park er et av hovedprosjektene i satsingen Norwegian Wood. Det er derfor satt strenge krav også til energisparing. Energimålene skal oppnås gjennom en moderat til godt isolert bygningskropp, høyeffektiv sentral ventilasjonsløsning og varmeforsyning med luft-vann varmepumpe.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism