06 januar 2009

Levende byrom – også utenfor sentrum?


Foto: Adam d
ByFriksjoner inviterer til seminar/workshop om byutvikling i Bergen. Byrommet i Bergen sentrum er påkostet og har fått priser, men hva med byrommene i forstedene? Inviterer de til daglig bruk, samhandling og inkludering av ulike brukergrupper, eller blir de enten påkostede finstuer eller diffuse romdannelser på kommersielle interessers premisser?

Hvilke muligheter ligger i byens hundre skoleplasser – kan de bli trygge lekeplasser og gode møteplasser for nabolaget når skolene ikke er i bruk? Og hva er det mulig å få til langs bybanen?

Designere, kunstnere, arkitekter og landskapsarkitekter, planleggere, utbyggere, politikere og brukere inviteres med dette til seminar og workshop onsdag 19. november 2008 kl. 19-22 på Sardinen, USF Verftet.

Seminarprogram
  • Hovedinnleder: Jens Kvorning, professor, Center for byplanlægning, Kunstakademiets Arkitektskole, København
  • Hans Martin Aambø, landskapsarkitekt, Fuggibaggi
  • Mette Svanes, plansjef, Bergen Kommune
  • Espen Rahlff, arkitekt, 3RW
  • Petter Bergerud, professor, Avd. for Design, Kunsthøgskolen i Bergen
  • Jan Reidar Rasmussen, tidligere kultursjef i Åsane bydel
Workshop
Etter seminardelen tenkes det kreativt om utviklingen av levende byrom utenfor sentrum, i tverrfaglige grupper. Idépresentasjon i plenum.

Påmelding
Påmelding innen 15. november til khib@khib.no. Merk påmeldingen Byfriksjoner. Oppgi navn og faglig bakgrunn (dvs. designer, kunstner, arkitekt, landskapsarkitekt, planlegger, utbygger eller annet).

ByFriksjoner er et nyetablert samarbeid mellom Bergen Arkitektforening, Bergen Arkitektskole, Bolig- og Byplanforeningen (Boby), Design Region Bergen, Kunsthøgskolen i Bergen og Norske Landskapsarkitekter Hordaland. Forumet springer ut av Bergen Kommunes Fagforum Byutvikling.

ByFriksjoner inviterer til seminar/workshop om byutvikling: Levende byrom – også utenfor sentrum? - KHiB

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism