28 januar 2009

Idedugnad om virkemidlene i klimapolitikken

Innen 2020 skal norske utslipp av klimagasser reduseres med en firedel. I november i år skal myndighetenes faggruppe Klimakur 2020 levere en meny av aktuelle klimareduserende tiltak og virkemidler til regjeringen.

Det er mange måter å redusere norske utslipp av klimagasser på. Men hvordan skal vi sikre oss at de mest effektive tiltakene utløses, og at de blir gjennomført i tide? Klimakur 2020 har derfor invitert et bredt utvalg eksperter til en idédugnad om virkemidler tirsdag 3. mars i Oslo.

Ekspertene som innleder på seminaret, skal få anledning til å synliggjøre hvordan de mener virkemidlene bør utformes og implementeres. Andre som ønsker å bidra, kan melde seg på seminaret og delta i diskusjonene.

- De norske utslippene skal kuttes mye på kort tid, og jeg tror vi må være kreative og ta i bruk mange forskjellige virkemidler. Særlig viktig tror jeg det blir å få på plass virkemidler som kan utløse de store teknologiske endringene, både på kort og lang sikt, sier Audun Rosland i SFT.

Innledere blir invitert av Klimakur 2020. Oppdraget til innlederne er å synliggjøre konkrete virkemidler og hvordan de kan implementeres og gi effekt. Etter innleggene vil møteleder og publikum få stille spørsmål til innlederne.

Innspillene vil inngå i kunnskapsgrunnlaget til Klimakur 2020. Alle som ønsker det kan melde seg på seminaret, men plassbegrensning gjør at førstemann til mølla-prinsippet gjelder. Deltakelse er gratis.

- Alle steiner skal snus, og vi snur dem gjerne to ganger. Skal vi nå målene i klimaforliket, må alle muligheter synliggjøres, sier Rosland.

Klimakur 2020

  • Klimaforliket fra sist vinter har som mål at Norge skal ha slanket bort en fjerdedel av dagens klimagassutslipp innen 2020. En gruppe av flere statlige fagmyndigheter skal identifisere og synliggjøre nok virkemidler og tiltak som gjør at dette målet kan nås.
  • Faggruppa består av Oljedirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Vegdirektoratet, Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn (SFT), som leder gruppa.
  • Myndighetene vil involvere forskere, næringslivet, miljøorganisasjoner og andre kunnskapsmiljøer i arbeidet, som har fått navnet Klimakur 2020.
  • Faggruppas utredning og meny av forslag skal være ferdig i november 2009. Den vil danne grunnlag for regjeringens vurdering av klimapolitikken, som skal legges fram for Stortinget i 2010.
SFT - Idedugnad 3. mars om virkemidlene i norsk klimapolitikk

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism