26 februar 2009

Havmølleparken Ægir

Havmølleparken Ægir planlegges 170 km sørvest for Lista er kalt etter jotnen som hersket over havet. Ægir vil i alt omfatte 200 vindturbiner, med en samlet effekt på 1000 MW, noe som skal kune gi en årsproduksjon på 4,5 TWh. Norges mestproduserende vannkraftverk, Tonstad i Sirdal, produserer til sammenligning 960 MW, noe som normal gir 3,6 TWh årlig.

Byggeprisen for Ægir er stipulert til mellom 20 og 30 milliarder kroner. Men i alt 200 havvindturbiner blir prisen altså mer enn 100 millioner per mølle.

Hver vindmølle skal utstyres med en 5 MW generator, drevet av rotorer med en diameter på hele 126 meter. Disse blir montert i tårn 90 meter over havoverflaten. Slike dimensjoner lar seg kun realisere til havs fordi det er så å si umulig å frakte komponentene på land.

For at de gigantiske turbinene ikke skal "skygge" for hverandre må de stå mellom syv og åtte rotordiametre fra hverandre. Det betyr at Ægir vil trenge rundt 200 km2.

Stavanger Aftenblad og Teknisk ukeblad.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism