03 februar 2009

Kulturminneåret 2009 er i gang

Kultur- og kirkeminister Trond Giske og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim var til stede under åpningen av Kulturminneåret 2009 i Trondheim, og viser med det bredden og mangfoldet i kulturminnearbeidet.

Gjennom hundrevis av arrangement gjennom hele året skal alle få oppleve nye sider ved kulturminnene og oppdage nye kulturminner i nærmiljøet sitt. Hovedtema for kulturminneåret er dagliglivets kulturminner - kulturminnene som omgir oss i hverdagen vår, kulturminnene vi ser på vei til jobben eller til skolen, kulturminnene som ligger ”rett rundt hjørnet” for der vi bor.

Kulturminneløype på Kalvskinnet og langs pilegrimsleden, mottakelse i Erkebispegården, stor fest på Marienborg jernbaneverksted og middag i den gamle ubåtbunkeren Dora. Dette er noe av det som venter de rundt 300 deltakerne på den offisielle åpningen i Trondheim i dag.

Dagliglivets kulturminner er hovedtema for Kulturminneåret 2009. Temaet har to innfallsvinkler:

 • Kulturminner på vandring retter søkelyset mot hvordan impulser utenfra har satt sine spor i kulturminnene i Norge.
 • Dokumentasjon av kulturminner legger til rette for at folk skal kunne bruke ny teknologi og bidra med egne fortellinger og egen kunnskap om kulturminnene.

Organisering

Miljøverndepartementet og Kultur- og kirkedepartementet står sammen som arrangør av Kulturminneåret 2009. Norges Kulturvernforbund har fått ansvaret for å planlegge, gjennomføre og oppsummere året.

Kulturvernforbundet leder en koordineringsgruppe som består av ABM-utvikling, Riksantikvaren, Norges Museumsforbund og Kommunenes Sentralforbund.

Norges kulturvernforbund huser sekretariatet for kulturminneåret, som blant annet drifter kulturminneårets internettside www.kulturminneaaret2009.no hvor man finner den landsdekkende kalenderen der alle oppfordres til å legge inn egne arrangement og aktiviteter.

Kulturminneåret 2009 skal:

 • gjøre kulturminnene levende gjennom opplevelser og arrangement
 • vise bredden og mangfoldet i kulturminnene, gjennom å:
  - utfordre oppfatningen av kulturminnebegrepet: Hvor går grensen mellom kulturminner og personlige minner? Hva er verdt å huske? Hva er verdt å ta vare på? Hva skal fredes?
  - synliggjøre den flerkulturelle dimensjonen i kulturarven
  - se den materielle (fysiske) og den immaterielle (fortellinger og kunnskap) kulturarven i sammenheng
 • modernisere arbeidet med kulturminnene, ved at:
  - folk skal kunne dele personlige fortellinger og kunnskap om kulturminner i en interaktiv, digital verden
  - institusjonene gjør samlingene og ressursene sine tilgjengelige på nettet
 • bidra til nye samarbeidsformer mellom frivillig, privat og offentlig sektor., ved å:
  - styrke den gjensidige anerkjennelsen av de frivillige organisasjonenes og den offentlige forvaltningens innsats for å ta vare på kulturarven
  - etablere nye nettverk og samarbeidsprosjekt
 • demokratisere kulturminnene gjennom å:
  - gjøre dem tilgjengelige for alle
  - få fram nye typer eller nye grupper av kulturminner
  - invitere alle til å hente fram egne kulturminner
Kulturminneåret 2009 åpnes i dag! - regjeringen.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism