03 februar 2009

72 nye kullkraftverk i Europa


Kull finnes det mye av, det er lett tilgjengelig, og dermed rimelig - dessverre.
Foto: Irish Typepad
En oversikt fra organisasjonen E3G varsler at det planlegegs 72 kullkraftverk i Europa. Til sammen vil dise karftverkene kunne gi nærmere 70 gigawatt, men også mellom 300 og 350 millioner tonn CO2 i økte årlige utslipp.

Ingen av de 72 planlagte kullkraftverkene skal i utgangspunktet utstyres med renseanlegg, men noen av dem skal kunne få dette senere.

- Dette harmonerer svært dårlig med EUs mål om 20 prosent kutt i klimagassutslipp, 20 prosent fornybar energi og 20 prosent energiøkonomisering innen 2020. Det vil bli vanskelig å nå disse målene, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

- Vi mener det bør innføres forbud i de rike landene mot etablering av kullkraftverk uten CO2-håndtering. I klimaforhandlingene i Købehavn i desember, bør Norge jobbe for at EU får en kraftig utslippsforpliktelse. EU har sagt at de vil strekke seg til 30 prosent utslippskutt dersom andre rike land gjør det samme. Vi mener at de rike landene bør kutte 40 prosent, for at vi skal klare å holde temperaturendrigene under to grader. Det bør også strammes inn på muligheten for å kjøpe seg fri med klimakvoter. Da vil det bli vanskeligere å bygge kullkraftverk, sier Haltbrekken.

72 nye kullkraftverk kommer i Europa - nyheter - Dagbladet.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism