04 februar 2009

Forskningssentre for miljøvennlig energi

Forskningsrådet har valgt ut åtte Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Sentrene dekker viktige områder innenfor miljøvennlig energi som sol, vind, enøk og bioenergi i tillegg til CO2-håndtering. Nærmere en milliard kroner skal brukes på sentersatsingen i perioden 2009-2016.


- Denne satsingen bringer Norge i takt med en bred internasjonal trend. USA og EU går nå foran i en offensiv satsing på miljøvennlige energiløsninger. USAs president Barack Obama fremhever en ny energipolitikk ikke bare som en løsning på klimaproblemene, men også som en startmotor for ny og bærekraftig økonomisk vekst. Gjennom vår egen satsing på energiforskning kan Norge både gi viktige bidrag i klimapolitikken, og i tillegg sørge for egen næringsutvikling og energisikkerhet, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet.

Dette er de åtte FME-ene:
  • Norwegian Centre for Offshore Wind Energy - CMR
  • BIGCCS Centre - International CCS Research Centre - SINTEF Energiforskning
  • Subsurface CO2 storage - Critical Elements and Superior Strategy (SUCCESS - CMR)
  • Research Centre for Offshore Wind Technology - SINTEF Energiforskning
  • Centre for Environmental Design of Renewable Energy - SINTEF Energiforskning
  • The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology - IFE
  • Bioenergy Innovation Centre - UMB
  • The research Centre on Zero Emission Buildings - NTNU

- For at Norge skal bli verdensledende på miljøvennlig energi må vi satse på fremtidsrettet forskning og utvikling. De nye sentrene samler de kloke hodene innenfor forskning, innovasjon og næringsliv. Gjennom dette samarbeidet ønsker jeg at Norges rolle som en av verdens ledende energinasjoner utvikles videre, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. Han lanserte i dag de åtte sentrene under Energiuka 2009.

Etableringen av sentrene er en dirkekte følge av klimaforliket Regjeringen sammen med Høyre, Venstre og KrF inngikk i februar 2008. Satsingen er også i tråd med den nasjonale strategien for forskning og utvikling på energi - Energi21.

- For regjeringen er det avgjørende at kunnskap ligger i bunnen for vår satsing påfornybare energikilder. Gjennom å skape Forskningssentre for miljøvennlig energi bygger vi opp kompetansemiljøer som kan være en motor for fremveksten av nye, miljøvennlige energiløsninger, sier statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland i en kommentar.

De utnevnte FME-ene skal bidra til at vi går en trygg og miljøvennlig energifremtid i møte. Målet er at de på sikt også skal bidra til ny næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser.

Sentrene får mellom 10 og 20 millioner hver per år i fem år, med mulighet for forlengelse med ytterligere tre år. Forskningsrådet vil evaluere hvert av sentrene og vurdere om videre støtte skal innvilges.

Nyheter - Norges forskningsråd

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism