19 februar 2009

Lavenergiutvalget i boks

På fredag satte regjeringen ned Lavenergiutvalget, etter forslag fra Norges Naturvernforbund.

Bygningsmassen i Norge står alene for om lag 40 prosent av landets totale energiforbruk. Naturvernforbundet har i en rapport anslått at om lag 15 TWh kan frigjøres gjennom energisparetiltak bare fra denne sektoren. Energieffektivisering vil gi raske og store kutt i utslippene av klimagasser. Det er også helt i tråd med FNs anbefalinger over prioriterte tiltak.

- Når Naturvernforbundet foreslo å sette ned et slikt utvalg, var det fordi energieffektivisering er det viktigste klimatiltaket vi kan sette inn på kort sikt. Både Det internasjonale energibyrået (IEA), FNs klimapanel og FNs miljøprogram har slått fast at energieffektivisering vil være det viktigste klimatiltaket i årene framover. Derfor er det gledelig at regjeringen nå tar grep for å få utløst det store norske potensialet, sier Haltbrekken.

Norge kan bli verdensledende
- Strømmen vi frigjør fra bygninger og industrien kan brukes til å elektrifisere deler av sokkelen og bilparken. Det vil gi store utslippskutt på de områdene hvor utslippene er størst, sier Haltbrekken. Han mener at Norge har et stort potensial for å frigjøre svære mengder med energi gjennom slike tiltak. Norge kan fort bli ledende på energieffektivisering, påpeker Haltbrekken.

Utvalget har som oppgave å levere en rapport på innen 1. juni i år.

Nettsiden Klimakutt med råd og tips om energieffektivisering i bygg

Norges Naturvernforbund : Lavenergiutvalget i boks

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism