15 februar 2009

Planer for utvidelse på Gardermoen

Styret i Avinor har vedtatt et løsningsforslag til ny Terminal for Oslo Lufthavn. Beslutningen er tatt etter en konkurranse der fem team har deltatt.

Det tverrfaglige teamet som er valgt består av Narud-Stokke-Wiig, Cowi, Norconsult, Aas-Jacobsen, Ing. Per Rasmussen og flere underleverandører. De får nå oppgaven med å utforme ny terminalløsning ved Oslo Lufthavn.

Om vinnerforslaget sier evalueringsgruppen følgende:
”Forslaget gir et anlegg med fremragende arkitektonisk utforming, meget god funksjonalitet, stort økonomisk potensial og ivaretar nye miljø- og energikrav på en fremtidsrettet måte”

Bakgrunn

Dagens Terminal ble opprinnelig bygget for 17 millioner passasjerer. Veksten i flytrafikken de siste årene har ført til at Oslo Lufthavn har måttet gjennomføre flere tiltak for å øke passasjerkapasiteten i Terminalen. Det seneste er utbygging av dagens Terminal mot øst, som vil stå ferdig i april 2009. Selv om veksten i flytrafikken flatet ut i 2008, og trafikktallene synker ved inngangen til 2009, viser prognosene fra Oslo Lufthavn at flytrafikken igjen vil vokse fra 2010. Dermed er det behov for å planlegge en utvidelse av kapasiteten ved Oslo Lufthavn.

- Vi tenker langsiktig og bygger for fremtiden. Selv om vi får en midlertidig nedtur vil behovet på sikt ligge langt over de 20 millionene passasjerer dagens Terminal er bygget for, sier administrerende direktør ved Oslo Lufthavn, Nic Nilsen.

I 2007 startet planleggingsarbeidet. I april 2008 ble konseptløsning og plassering av nytt terminalbygg og ny pir med flyoppstillingsplasser valgt. I januar 2009 inngikk Oslo Lufthavn en kontrakt om prosjektledelse med firmaet Advansia. Prosjektorganisasjonen skal nå sammen med vinnerteamet og Oslo Lufthavn utarbeide skisse- og forprosjekt til ny terminalløsning. Eventuelt byggevedtak vil fattes av Avinorstyret mot slutten av 2009.

Fremtidens Terminal

Løsningsforslaget har valgt å bygge Terminal 2 som en forlengelse av dagens Terminal. Dermed får fremtidens passasjerer ett terminalbygg å forholde seg til. Jernbanestasjonen blir brukt til å skille de to bygningsdelene fra hverandre på en tydelig måte. Dermed blir gangavstandene fra stasjonen og til innsjekk kortest mulig. Sikkerhetskontrollen samles som i dag i én enhet.

Det er også planlagt en ny pir nordover med flyoppstillingsplasser. Piren starter bak dagens sikkerhetskontroll og får en triangulær form for å gi bedre passasjerbevegelse og trafikkbevegelse på bakkeplan. På denne måten tar forslaget vare på en av de store fordelene ved dagens terminal som er de korte avstandene fra innsjekk til gate.

Oslo Lufthavn har helt siden åpningen ligget i teten blant de europeiske flyplassen som en av de mest effektive. Dette har vinnerteamet tatt utgangspunktet i:

- Forklaringen ligger kort fortalt i at det er en sentralisert terminal med en ekstremt enkel utforming. Målet er å opprettholde og styrke denne rasjonaliteten og enkeltheten.

Enklere og sikrere adkomst

Vinnerforslaget legger til rette for en ny utforming av veisystemet med en oversiktlig og klar struktur. Reisende med bil og buss vil med denne løsningen få en enklere trafikksituasjon. Adkomst til og utkjøring fra korttidsparkeringen vil i det nye forslaget bli direkte fra riksveien og ikke som i dag via forplassen. Dette er også en forbedring av trafikksikkerheten.

Bedre plass og bedre service

Med ny Terminal vil passasjerene få større vrimlearealer både før og etter sikkerhetskontrollen. I avgangshallen er det planlagt i første omgang 36 innsjekkingsskranker. Bagasjesystemet som planlegges vil kunne ta 3000 kolli i timen. Rett etter sikkerhetskontrollen vil passasjerene ha kort vei til både innlands- og utlandsgater. Her er det også planlagt å legge til rette for serveringssteder, duty free og butikker. Det er også lagt vekt på at toaletter og stellerom skal være godt dimensjonerte og riktig plassert.
For besøkende er det foreslått å lage et utsiktspunkt med muligheter for servering.

Miljø

Oslo Lufthavn har et sterkt fokus på miljø og bærekraft også ved planleggingen, bygging og drift av ny terminal. Det er et mål at den utvidete terminalbygningen skal være et mest mulig klimanøytralt anlegg og et miljømessig forbilde. Derfor er dette også lagt vekt på i vinnerforslaget med hensyn til energibruk, naturressurser og miljøpåvirkning.

Høyoppløslige skisser:

Oversiktstegning
Terminalen sett fra øvre forplass
Ny pir fra flyside
Ny innsjekkingshall med stasjonen i bakgrunnen
Fra stasjonshallen - trapp opp til avgangsnivå
Pirrot Nord sett fra Sentralbygningen
Pir B interiørperspektiv

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism