21 mars 2009

FNs internasjonale vanndag

FNs generalforsamling innstiftet Verdens Vanndag i kjølvannet av Rio-konferansen om miljø og utvikling i 1992. Dagen markeres den 22. mars hvert år - over hele verden. Hensikten er å få økt oppmerksomhet på viktigheten av ferskvann og fremme en bærekraftig forvaltning av ferskvannsressursene.

Hvert år fastsettes det et spesielt tema for markeringen. I år setter man fokus på vannressurser som deles over landegrenser: "Shared waters, shared opportunities.", noe som på norsk blir "Grensekryssende vassdrag".

Verdens 236 grensekryssende vassdrag berører 145 nasjoner og utgjør et stort, potensielt konfliktområde. Historien viser heldigvis at de fleste konflikter om vannressursene lar seg løse gjennom samarbeid og forhandlinger. Klimaendringer og befolkningsvekst er to faktorer som øker konfliktpotensialet knyttet til knappe ferskvannressurser og gjør at temaet for Verdens Vanndag i 2009 har høy aktualitet mange steder i verden.

Mange av fremtidens konflikter vil dreie seg om vannressurser:

Mer informasjon om Verdens Vanndag er å finne på bl.a. følgende hjemmesider:

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism