21 mars 2009

Vil utsette nytt Nasjonalmuseum

Regjeringen avgjorde nylig at et nytt Nasjonalmuseum bør plasseres på Vestbanen og at det så raskt som mulig skulle utlyses en arkitektkonkurranse. Planen er å utlyse konkurransen før påske i år.

Norske arkitekters landsforbund (NAL) mener imidlertid at arkitektkonkurransen om et nytt Nasjonalmuseum må utsettes.

- Det er så stor usikkerhet omkring prosjektet at det er fornuftig at arkitektkonkurransen utsettes inntil realisering av prosjektet og viktige premisser er avklart, sier Kjersti Nerseth, president i NAL.

NAL peker også på at det idligere har vært to konkurranser om Nasjonalmuseet på Tullinløkka, og dersom heller ikke denne tredje konkurransen fører frem til et realisert prosjekt, vil det skade Norges omdømme som ansvarlig aktør på den internasjonale arkitekturarenaen.

Se også: Tidligere planer for vestbanetomta.

- Premissene må være så klare som mulig. Det er flere uklarheter i forhold til tomtearealet og den politiske forankringen. Konkurranseprogrammet er heller ikke klart og ingen jury er oppnevnt. En jury bør få anledning til å si sin mening om konkurranseprogrammets innhold og utforming, sier Nerseth.

- Kan skade Norges omdømme - DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism