22 mars 2009

Vil forby forbrenningsmotorer i biler

SV-leder Kristin Halvorsen har benyttet partiets landsmøte til å slå fast at å være med å løse klimakrisen har høyeste prioritet. Et svært konkret forslag er forbud mot salg av bensin/dieselbiler fra 2015.

- Finanskrisen har åpnet perspektivene, den har vist hvor raskt vi kan legge om, og den har vist hva en krise kan føre til. Klimakrisen blir verre. Men finanskrisen kan brukes til raskere å finne klimaløsninger, sier Halvorsen.

Så spørs det hvor realistisk dette er. USA, verdens "fremste" bilnasjon, har riktignok varslet strengere krav til bilenes energibruk. I energiplanen, som nok har mye til felles med USAs offisielle politikk, foreslås økende bruk av plug-in biler (hybrider & helt elektriske) slik at dette omfatter 90% av nye bilsalg i 2030. Riktignok går nok utviklingen i retning av klimavennlige biler raskere i Europa, men seks år er veldig kort tid.

Eirik Newth kommenterer dette: Skal man dømme etter miljøvernministerens uttalelser til Dagbladet (nettversjon av papirartikkel), virker det som om han mener elbiler ligger best an til å innfri SVs tidsfrist. Dette er i så fall nok en nyttig presisering. Det er mer trøkk i utviklingen av elbiler og batterier enn hydrogenbiler og brenselceller, av grunnleggende teknologiske og økonomiske årsaker. Selv om batteriteknologien på langt nær er god nok, vet vi hvordan vi skal produsere nok energi og distribuere den til elbiler landet over. Det handler om å satse tungt på velkjent teknlogi, og skalere opp et eksisterende system.

Noen av SVs forslag er:
  • Nye lovbestemte teknologikrav. Bygningslovens nye krav om 25 prosents redusert energiforbruk skal skjerpes om kort tid.
  • Krav om klimavennlig teknologi i statlige byggeprosjekter og innkjøp.
  • Nye avgiftsendringer for en mer klimavennlig bilpark
  • Forbud mot salg av bensin/dieselbiler fra 2015.
  • Nye skatter og avgifter på klimagassutslipp, fulgt av mer tydelige skatte/avgifts-lettelser for klimavennlige løsninger.
  • Norske CO2-utslipp kuttes med 40 prosent innen 2020. Større kutt i norske nasjonale utslipp enn dagens klimaforlik innebærer.
Det amerikanske selskapet Betterplace.com oppfyller SVs visjoner, i alle fall på video:- I 2015 er sannsynligvis teknologien kommet så langt at det er fullt mulig å kreve utslippsfrie biler. SV vedtar det nå som et mål, men det må selvsagt skje i samarbeid med andre land, sier Halvorsen til Aftenposten.

- Store bedrifter driver helst med det de kan fra før og har hatt alt sitt fokus på det. Det må endres. Klarer vi ikke snu oss i tide, vil vi tape. Vi er best på vannkraftteknologi og olje og gass. Hvis vi gjør det riktige fremover, kan vi også være energinasjon fremover. Bedriftene så hvor raskt de måtte omstille når finanskrisen kom. Det har gitt en kompetanse til omstilling som skal brukes i klimasaken.

Aftenposten.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism