01 mars 2009

Varmepumper ikke bra for helsa

Myndighetene tilbyr ulike støtteordninger for installering av varmepumpe, og i fjor ble det installert rundt 80.000 varmepumper i Norge.

Luft-til-luft varmepumpen henter varme fra uteluften, og avgir varme ved å sirkulere inneluften. Samtidig skal filtre i pumpen rense luften for støv og partikler. Men denne pumpen virvler samtidig opp støv i boligen og sprer det over hele huset.

Det er gjort svært lite forskning i Norge på luftvarmepumpers virkning på folks helse, opplyser overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet. Han er kritisk til at myndighetene bruker store beløp på energisparing i norske bygg og hjem, uten at det forskes på hvordan ulike typer alternativ oppvarming påvirker helsen vår.

Overlege Bakke sier en svensk undersøkelse gjort blant 14.000 leiligheter i Stockholm, viser at folk med varmepumper og elektrisk varme i boligen sin, hadde klart flere luftveisplager enn dem som hadde vannbåren varme i huset. Lignende forskning er ikke gjort i Norge.

- Varmepumper kan gi helsetrøbbel - Trønder-Avisa

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism