29 mai 2009

Fisketorget i Bergen - "Historien fortsetter"

Torget innerst i Vågen er hjertet i Bergen har tradisjonelt pulsert mellom yrende markedsplass og representativt byrom. Det lokale fiskemarkedet i har ry som internasjonal attraksjon, og en tar neppe munnen for full dersom en kaller dette et av Norges viktigste byrom.

For å møte dagens krav til ferskvarehåndtering og logistikk, og samtidig rydde i midlertidige bygg og anlegg har Bergen kommune besluttet å ruste opp infrastrukturen i området, og skape bedre vilkår for "det gode bylivet".

Man ønsker å skaffe muligheter for at å drive markedsvirksomhet på Torget hele året. Man ønsker seg en klimaskjermet markedsplass som kan videreføre det innarbeidete "torg-image" i en ny tid. Bergen kommune inviterte derfor til åpen arkitektkonkurranse. Vinneren ble "Historien fortsetter" er levert av Eder Biesel Arkitekter AS i Stavanger.

Juryens vurdering
Forslaget har et av konkurransens beste svar på den kontekstuelle utfordringen. Det har en form og plassering som gir stor visuell åpenhet fra Vågsallmenning og nedre del av Torgallmenning ut Vågen og mot Bryggesiden.

Prosjektet har et dempet, men likevel tydelig arkitektonisk uttrykk, og sett fra Bryggen gir det en rolig og ikke utfordrende virkning foran de høye fasadene på Strandkaien. Byggets glassfasader dempes fra avstand med spiler i et tidstypisk mønster som tar opp fargepaletten fra Bryggen. Sett innefra bygget understreker spilenes farger samhørigheten med kulturminnet over Vågen.

Forslaget har funksjonelle utfordringer. Først og fremst anses forslaget om å løfte markedshallen opp fra torgflaten å være vanskelig å forene med ønsket om fleksibel og universell tilgjengelighet, samt markedets variasjon over året.

Juryen mener imidlertid forslagets grep rommer muligheten for å flytte markedshallen ned til bakken og la det åpne markedet ha sitt kjerneområde på torget som før. Rommet som er foreslått som markedshall vil da kunne frigjøres til annen torgrelatert attraksjon, eller åpnes slik at torghallen gis større takhøyde, evt med annen torgrelatert attraksjon på mesanin i deler av arealet.Servicefunksjonene må gis bedre manøvreringsplass og bedre kapasitet enn det er gitt rom for i forslaget. Juryen er imidlertid samlet i synet på at selv om den nødvendige funksjonelle bearbeiding vil måtte være omfattende, kan denne gjennomføres uten å endre forslagets grunnleggende karakter og kontekstuelle grep, som juryen mener samlet sett er konkurransens beste.

Forslaget binder torgets deler sammen og strekker det sammenhengende torgarealet utover mot vest. Ved den nødvendige bearbeiding kan forslaget gi gode relasjoner mellom torgflate, markedshall og en aktiv gatefasade mot gateløpet på Strandkaien.Forslaget krever bearbeiding på følgende punkt for å kunne realiseres:
  1. Den skjermete markedshallen må flyttes ned til bakkeplan under bygget; på en overbevisende måte funksjonelt og estetisk.
  2. Serviceanlegget må tilpasses ny disponering av anlegget og gis bedre funksjonalitet for brukerne.
  3. Bakkeplanet må bearbeides og tilpasses at torghallen legges ned på bakken.
  4. Det bør under bearbeiding av forslaget vurderes hvordan man kan tilføre et generelt attraksjonspunkt for innbyggere og turister ute på kaien i nordvest, eventuelt i bygningsvolumet på bakkeplan eller over markedshallen.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism