29 mai 2009

Norge støtter arbeid for fornybar energi

Stortingsproposisjon om samtykke til opprettelse av det internasjonale byrået for fornybar energi (IRENA) ble behandlet i statsråd 29. mai. - Det er Norges ambisjon at IRENA skal bli en effektiv og målrettet organisasjon for fornybar energi, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Målsettingen er å utvikle IRENA til et kompetansesenter som skal spre satsingen på bærekraftig fornybar energi globalt, ikke minst til utviklingsland og land med raskt voksende økonomi.

- Regjeringen ønsker å bidra til å fremme bruken av fornybar energi, noe som vil være helt avgjørende dersom vi skal klare å redusere utslippene av klimagasser. Opprettelsen av IRENA gir et positivt signal før klimatoppmøtet i København senere i år, sier Støre.

Ingen andre internasjonale organisasjoner har fremme av fornybar energi som sitt eneste formål. IRENA vil ha nær kontakt med andre internasjonale organisasjoner med sikte på å utvikle et nært samarbeid.- IRENA blir den eneste internasjonale organisasjon som har fremme av fornybar energi som eneste oppgave, og Norge ønsker å bidra til økt bruk av fornybar energi både hjemme og ute. Vi har forventninger til organisasjonen som tilrettelegger for en kraftig økning i produksjon og bruk av fornybar energi globalt, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. Alle bærekraftige fornybare energikilder omfattes av IRENAs virkeområde, herunder vannkraft.

- Økt satsing på fornybar energi i utviklingslandene vil både redusere klimagassutslippene og gi fattige land en hardt tiltrengt tilgang på energi. IRENA vil styrke det norske initiativet Ren energi for utvikling, som blant annet fokuserer på vannkraft og solenergi, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet og Utenriksdepartementet samarbeider om norsk deltakelse i IRENA. 80 land har hittil undertegnet vedtektene, og IRENA er åpen for alle FNs medlemsland.

For nærmere informasjon, se www.irena.org.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism