10 juni 2009

Energimerking av boliger

NVE har gjennomført en prøveordning med energimerking av boliger i Trondheim og Elverum i løpet av våren 2009. En undersøkelse foretatt av Sentio Research viser at et flertall av de spurte er positive til ordningen med å energimerke egen bolig etter pilotprosjektet.

Målet med pilotprosjektet var å øke kunnskapen om energimerking, og få tilbakemeldinger om hvordan den elektroniske løsningen for å merke boligen og få en energiattest, fungerer.

Av de som har merket boligen sin og fått en energiattest, er det mange som gir gode tilbakemeldinger på at nettløsningen er lett å komme inn på. Samtidig gir de nyttige vurderinger og tilbakemeldinger om områder som kan utvikles videre før ordningen blir obligatorisk fra neste år for de som skal selge og leie ut bolig.

Les mer om pilotprosjektet i evalueringsrapporten her.

Norges vassdrags- og energidirektorat

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism