15 juni 2009

Urnes stavkirke skannes med laser


Foto: Leo-setä
Stavkirken på Urnes blir nå laserskannet, noe som gir en unik mulighet for dokumentasjon og overvåking. Skanningen gir en nøyaktig referanse til kirken slik den var når den ble skannet, og en kan dermed følge med på endringer over tid. Dataen kan også benyttes til å lage tredimensjonale tegninger som kan brukes i det videre arbeidet med bevaring av kirken.

I november i fjor ble deler av Urnes stavkirke og den kjente Urnesportalen skannet, denne uka skal hele kirken med landskapet rundt skannes. Oppdragsgiveren er Riksantikvarens stavkirkeprogram og arbeidet utføres av Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

Urnes stavkirke står på UNESCOs verdensarvliste og er en av 28 stavkirker rundt om i landet.

Hva er laserskanning?
Laserskanningsteknologi har vært i bruk innen industri og forskning i over ti år. Det er imidlertid kun i de siste fem årene at kulturminneinstitusjoner rundt om i verden har fått generell tilgang til denne teknologien. Hensikten med laserskanning er å fremstille tredimensjonale overflater som kan viderebehandles og brukes til analyse og visualisering. Innen kulturminevernet skannes det både fra fly og bakke, og alle typer objekter alt fra gravhauger i landskapet til bygninger, bergkunst, gjenstander og feltarkeologi dokmenteres ved denne metoden.

Fordeler ved laserskanning

Laserskanning er en berøringsfri teknologi som i minimal grad påvirker objektet som skal dokumenteres. I tillegg går datasamlingen i felt svært raskt og effektivt, og er derfor kostnadsbesparende. Laserstrålene som sendes ut fra instrumentene har en punktflate på noen få millimeter og hver stråle belyser objektet kun i få mikrosekunder.

Viktig for kulturminnevernet er at utstyret er bærbart og at måleresultater er nøyaktige. Siden dataene knyttes til eksterne fastmerker er de også etterprøvbare. Dette er svært viktig i en overvåkningssituasjon. Man kan for eksempel skanne et helleristningsfelt som er utsatt for vær, vind og annen slitasje. Etter noen år kan man komme tilbake og gjennomføre et tilsvarende skann, knyttet til de samme fastmerkene som det første. Deretter kan man sammenligne de to skannene for å se hvor slitasjen er størst, for deretter å sette i gang tiltak for å begrense skadene.


Tidligere har Osebergskipet og Hamar domkirkeruin blitt skannet. Klosterruinene på Selja ble skannet i mai i år.

www.niku.no - Urnes stavkirke laserskannes

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism