13 august 2009

Fremtidens takløsninger

En ny rapport fra SINTEF Byggforsk presenterer målinger på lette kompakte takkonstruksjoner med mye byggfukt, hvor uttørkingen og muggvekstutviklingen er fulgt opp over en toårsperiode.

- Byggfukt i isolasjonslaget i kompakte uluftede tak vil generelt tørke ut meget sakte, sammenlignet med uttørkingshastigheten i et luftet tak. Det er imidlertid tidligere blitt observert at mange kompakte tak som er blitt fuktet opp, tørker raskere enn hva man teoretisk forventer, sier seniorforsker ved SINTEF Byggforsk, Stig Geving.

Rapporten fra SINTEF Byggforsk presenterer måleresultater fra et forsøkshus hvor lette, kompakte takkonstruksjoner ble fuktet opp for å simulere oppfukting i byggefasen.

Målingene viste klart høyere uttørking for takkonstruksjoner som hadde en viss grad av ventilasjon av uteluft gjennom isolasjonssjiktet, det vil si hvor det var laget små lufteåpninger ved raft. Lufteåpningene ved raft (i form av hull) tilsvarte en kontinuerlig luftspalte på 1 mm.

– Prosjektet har vist at det er mulig å bygge kompakte tak som faktisk har gode uttørkingsmuligheter. Kanskje kan dette være fremtidens robuste takløsning? sier Stig Geving.

Kompakte tak har gode uttørkingsmuligheter - SINTEF

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism