02 september 2009

Anbefaler økt satsing på klima og energi

NTNU og SINTEF foreslår at man i neste stortingsperiode satser ekspansivt på klimaområde. I årene 2010 til 2020 foreslår vi en helhetlig økt satsing på 10 mrd. kroner per år.

- Vi foreslår en helhetlig klimasatsing i Norge. Det er forenlig å gjennomføre store reduksjoner i klimagassutslipp samtidig med en forbedring av folks levekår på jorda, sier NTNU-rektor Torbjørn Digernes og konsernssjef i SINTEF Unni Steinsmo i en felles uttalelse.

De mener at kombinasjonen av kunnskap og teknologi er nøkkelen til å løse klimaspørsmålet, både med hensyn til hvordan vi som samfunn innretter oss på et klima i endring og hvordan vi skal redusere de menneskeskapte klimagassutslippene.

Slik vil NTNU og SINTEF at det skal brukes 10 mrd. hvert år de neste ti årene:

  • 7 mrd kroner pr år på klimatiltak for å møte målsettingen på 20% kutt i utslippene innen 2020.
  • 1,7 mrd kroner pr år på utdanning, forskning og utvikling innen klimaforskning og -teknologi.
  • 1,3 mrd kroner i en satsing på etablering av klimateknologipiloter.

En satsing på 10 mrd kroner pr år utgjør om lag 1,4 prosent av statsbudsjettet, en årlig kostnad pr innbygger på om lag 2000 kr/år.

- Vi vil med en slik satsing kunne oppfylle våre klimamål på kort sikt og underbygge større kutt på lengre sikt. Dette vil danne grunnlaget for en bærekraftig utvikling, økt verdiskaping og for et anstendig generasjonsregnskap. Norge kan med en slik satsing bli en global veiviser i klimapolitikken, sier Digernes og Steinsmo.

Klimaanbefalingene fra NTNU og SINTEF

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism