30 september 2009

Energibruken i bygg skal ned

Byggebransjen må forberede seg på tøffere energikrav i årene som kommer. For å nå målene i klimaforliket, må vi stramme inn kravene til energiforsyning i bygg minst hvert femte år fremover, ifølge statsråd Magnhild Meltveit Kleppa, som åpnet "Bygg reis deg"-messen på Lillestrøm 22. september.

Kleppa oppfordrer byggebransjen til å gjøre utviklingsarbeid og bidra med sin kompetanse for at energibruken i bygg skal reduseres.

- Byggebransjen står for omtrent 40 prosent av stasjonær energibruk i Norge. Derfor er det positivt å oppleve at bransjen selv er svært motivert til å samarbeide for å få ned energibruken, sier Kleppa.

Regjeringen strammer nå gradvis inn energireglene. Ambisjonen er at alle nye bygg i 2020 skal være passivhus. Fra 1. august 2009 ble nye energikrav obligatoriske. Disse kravene er cirka 25 prosent strengere enn de gamle, og innebærer blant annet at isolasjonen i yttervegger må være minst 25 centimeter, mot tidligere 20 cm. For å redusere energibruken ytterligere, foreslår regjeringen nå enda strengere krav om energiforsyning. Disse skal gjelde for bygg over 500m2. - Med det strengeste forslaget vårt, kan vi spare CO2 tilsvarende det årlige utslippet fra over to millioner biler med gjennomsnittlig årlig kjørelengde på 14.000 km, påpeker Kleppa.

I løpet av høsten setter statsråd Kleppa ned en gruppe med representanter fra myndigheter, næring og miljøorganisasjoner. - Oppgaven blir å utarbeide en tidsplan for å nå målet om passivhus innen 2020 og komme med konkrete forslag til hvordan vi i praksis kan øke energieffektiviteten i den eksisterende bygningsmassen. Gruppen skal se på både regler og økonomiske virkemidler, sier Kleppa.

Miljøvennlige boliger og bygg - regjeringen.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism