30 september 2009

Indikatorer for miljøvennlig bytransport - en kunnskapsstatus

Indikatorer som viser samspillet mellom miljø- og samfunnsutviklingen blir stadig viktigere i en miljøpolitisk sammenheng.

I prosjektet for "Vegdirektoratets etatsprogram om miljøvennlig bytransport" har en utarbeidet et forslag til et indikatorsett for miljøvennlig bytransport inndelt i følgende fem hovedbolker: samfunnsmessige drivkrefter, transportfaktorer, miljøfaktorer, transportens konsekvenser for byen og befolkningen, og plan og politikk for miljøvennlig bytransport.

» Hele rapporten
» Sammendrag

Transportøkonomisk institutt

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism