03 oktober 2009

Anbefaler å måle radonnivået

Radon er den nest hyppigste årsaken til lungekreft etter aktiv røyking og anslås å forårsake rundt 300 dødsfall hvert år i Norge. Helsevernetaten oppfordrer derfor alle huseiere i Bergen til å måle radonkonsentrasjonen i sin bolig og iverksette nødvendige tiltak.

Statens strålevern har i 2009 vedtatt å endre sine anbefalinger for radon. Strålevernet anbefaler nå at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3.

Radonkonsentrasjonen er mest stabil i vinterhalvåret (fra midten av oktober til midten av april), og radonmålinger bør derfor utføres da. Det er viktig å måle flere rom. Du bør måle huset ditt selv om naboer allerede har gjort det - innenfor samme boligfelt kan det være store variasjoner. Du bør også måle radonkonsentrasjonen selv om du har foretatt slike målinger tidligere ettersom tiltaksgrensene nå er redusert.

For å måle radonkonsentrasjonen i din bolig tar du kontakt med en privat bedrift. Du finner oversikt over private bedrifter som måler radonkonsentrasjon med sporfilmmetoden på Helsevernetatens nettsider. Du kan selv utføre målingene og få måleresultater tilsendt i posten. Prisen per måling varierer fra 250 kroner til 500 kroner.

Det er den enkeltes huseiers ansvar å måle radonkonsentrasjonen i sin bolig og iverksette nødvendige tiltak.

Bergen kommune - Helsevernetaten - Anbefaler alle huseiere å måle radonniv�et

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism