06 oktober 2009

Kan spare energi tilsvarende 600.000 boliger

En ny rapport utarbeidet av SINTEF Byggforsk i samarbeid med Lavenergiprogrammet og Byggenæringens Landsforening, viser at Norge kan spare 12 TWh i bygg innen 2020. Dette tilsvarer årlig energibruk i 600.000 boliger. For at dette potensialet skal bli utløst påpeker rapporten at de økonomiske insentivene må økes kraftig.

Hovedkonklusjonen i rapporten er:
  • Vi kan spare 12 TWh i bygg innen 2020. Dette tilsvarer årlig energibruk i 600.000 boliger.
  • I den kommende stortingsperioden vil en satsing på energieffektivisering bety om lag 10.000 arbeidsplasser i byggenæringen. Forventet nedgang i sysselsatte i byggenæringen i 2020 er 13.000.
  • Energieffektivisering er avgjørende for å nå de forpliktelsene Norge får i EUs fornybardirektiv og bygningsenergidirektivet.
Billig klimavirkemiddel
Staten vil kunne utløse potensialet på 12 TWh innen 2020 ved gå inn med 1,6 milliarder årlig fra 2010, økende gradvis til 2,6 milliarder årlig i 2017.

- Denne rapporten viser at det er stort potensial for energieffektivisering i bygg. 12 TWh tilsvarer årlig energibruk i 600.000 boliger. Energieffektivisering er et billig klimavirkemiddel, men dette store potensialet blir ikke utløst dersom det ikke skjer en kraftig økning i de økonomiske insentivene, sier Hanne Rønneberg, konserndirektør i SINTEF Byggforsk.

Forventer kraftig satsing fra regjeringen
Regjeringen er nå i innspurten i forhandlingene om en ny regjeringserklæring. Byggenæringens Landsforening har forventninger om kraftig satsing på dette i erklæringen.

- Byggenæringens Landsforening ber regjeringen komme med en offensiv på dette i den nye regjeringserklæringen. Det må settes et mål om at det skal spares 12 TWh i bygg innen 2020, kombinert med kraftig økonomiske insentiver, sier Ketil Lyng i Byggenæringens Landsforening.

Vil ha spleiselag
Rapporten påpeker at for å få utløst energieffektiviseringspotensial i bygg er det avgjørende med kompetanseheving i byggnæringen.

- Vi får ikke til energieffektivisering uten en kraftig satsing på kompetanse i byggenæringen. Det må gjøres endringer både i utdanningssystemet og en prioritering av etterutdanning i byggenæringen. Dette må være et spleiselag mellom staten og byggenæringen, sier Guro Hauge daglig leder i Lavenergiprogrammet.SINTEF Byggforsk

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism