13 oktober 2009

Ny arkitekturpolitikk i hovedstaden

Oslos bærekraft og vekst - forslag til overordnet arkitekturpolitikk for byen og hovedstaden legges ut til høring. Plan- og bygningsetaten har utarbeidet et forslag til overordnet arkitekturpolitikk for Oslo på oppdrag fra byråd for byutvikling. Høringsfristen er 18. oktober 2009.

Behovet for en arkitekturpolitikk i hovedstaden må sees på bakgrunn av den sterke befolkningsveksten og de utfordringene dette gir. Veksten medfører behov for flere boliger, arbeidsplasser, handel og service, transport, skoler, sosiale institusjoner og rekreasjonsmuligheter. Samtidig skal grønne arealer, elveløp, offentlig byrom og kulturminner ivaretas og utvikles. Alt skal ha plass innenfor eksisterende byggesone.

Dokumentet er bygget opp med overordnede utfordringer, visjon, innsatsområder og mål med strategier og tiltak.

Følgende syv innsatsområder foreslås:
1. Aktørens arbeidsprosesser, 2. Hovedstadsrollen, 3. Det offentlige byggeri, 4. Byens landskap, kulturminner og eksisterende bygg, 5. Infrastruktur som stedsdannere, 6. Lokalkvalitet: Byområdenes behov og 7. Boligutvikling.

Kommunen ønsker kommentarer til forslaget. Bemerkninger sendes Plan- og bygningsetaten innen høringsfristens utløp 18.10.09. Oppgi saksnummer 200712738.

Det er opprettet en Twitter-side hvor publikum inviteres til å delta i dialog.

Plan- og bygningsetaten - Oslo kommune

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism