18 oktober 2009

Statsbygg-pris til NTNU-studenter

To ganger i året deler Statsbygg ut sin studentpris for fremragende arkitektur på NTNU i Trondheim. Prisen kan vinnes av studenter på masternivå ved Fakultet for arkitektur og billedkunst. Den tildeles ett eller flere studentprosjekter.

- Gjennom prisen ønsker Statsbygg å stimulere student- og fagmiljøene til høyere kvalitet. Formålet er å premiere eksperimentelle og nyskapende studier av arkitektur blant fremtidens arkitekter. I evalueringen er det lagt vekt på kvalitet og formmessig klarhet - med tanke på identitet, funksjonalitet og estetisk verdi, sier direktør i faglig ressurssenter i Statsbygg, Stig Pettersen.

Juryens vurdering

Oppgaven har en visjon om å bruke arkitektur som bindeledd mellom mennesker og natur. Dette har prisvinnerne klart å illustrere på en nyskapende og eksperimentell måte ved hjelp av et klart manifest, omfattende observasjoner i fjellområdet og spektakulære forsøksbygg i målestokk 1:1.

Byggverkene er plassert på storslagne utsiktspunkter mot Litldalen og Sunndalsfjellene. "Lyene" gir beskyttelse mot vær og vind og kan benyttes som rasteplasser eller primitive overnattingssteder, der mennesker kan oppleve enkel arkitektur i storslagen naturen. Installasjonene har i løpet av sommeren fått betydelig oppmerksomhet både fra lokalbefolkningen, fjellvandrere og fra media i Midt-Norge. Ut fra omtaler og beskrivelser i gjesteboka i "lyet" ved Kringla synes responsen fra besøkende å være overveldende positiv, og ideen om arkitekturens og naturens gjensidige betydning for opplevelser synes å ha blitt bekreftet.

Presentasjonen viser også hvordan arkitektur kan bli bindeledd mellom mennesker og steders historie, ved at utsiktspunkter knyttes til fortidsminner fra vannkraftutbyggingen og industrialiseringen i Sunndal. Idene om rehabilitering av baneinstallasjonen opp til 815 m.o.h. kan ha potensial til å bli en turistattraksjon som tåler sammenligning med Flåmsbanen og Trollstigen. Med en universell utforming kan permanente utsiktspunkter åpne for at mange flere (kanskje alle) kan få mulighet til å oppleve dette samspillet mellom mennesker, arkitektur og natur.

Oppgaven er presentert på en meget tiltalende måte, der både visjoner, observasjoner, eksperimenter og nye ideer er godt beskrevet. I dokumentasjonen er det blant annet benyttet foto, tekster, akvareller og skisser som er fint redigert og som gir publikum en god forståelse og innlevelse i oppgavens utfordringer, prosesser og resultater.

Statsbyggs jury har i år bestått av arkitektene Alf Vold og Silje Skulstad.

Statsbygg-pris til NTNU-studenter - Statsbygg

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism