12 november 2009

Elbiler er dyre klimatiltak

Uten å gå nærmere inn på hvilken teknologi som skal foretrekkes, mener vi det er relevant å stille spørsmål ved om det er riktig ressursbruk å støtte elbiler med i størrelsesorden 20-30.000 kroner per tonn CO2 som reduseres, samtidig som man diskuterer å fjerne avgiftsfordelen for biodiesel som koster rundt 2.600 kroner per tonn CO2, sier generalsekretær i Norsk Petroleumsinstitutt, Inger-Lise M. Nøstvik.

Econ Pöyry har levert en rapport der de har regnet på kostnadene elbilinsentivene har som klimatiltak, og kommer til at dette er direkte subsidiering av ladbare biler med mål om å redusere CO2-utslippene. Rapporten påpeker imidlertid også at utgiftene kan ses på som innfasingskostnad.

- Selvfølgelig blir det dyrt, akkurat som elektrifisering av sokkelen også er hinsides dyrt. Men gi meg et eksempel på et tilsvarende teknologiskifte som ikke er det? Hvis vi faktisk hadde oljeressurser til å kjøre bensinbiler i tusen år til, og klimaet ikke tok skade, ville det være tåpelig å gjøre noe annet. Oljeprisen er lav og bensinmotoren er perfeksjonert gjennom hundre års masseproduksjon. Det er klart at elbilen vil trenge støtte. Spørsmålet er ikke om, men når vi skal brette opp armene, sier generalsekretær Rune Haaland i bransjeforeningen Norstart.

Les hele rapporten

Teknisk Ukeblad

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism