11 november 2009

Norsk Lyspris 2009

Operahuset i Oslo vant innendørsprisen og Svalbard Globale frøhvelv vant Norsk Lyspris i utendørskategorien. Gulset kirke i Skien og Ypsilon bro i Drammen fikk hederlig omtale.

Prisene ble delt ut under den internasjonale belysningskonferansen Lysdagen 2009 i Sandvika 4. november.

Norsk Lyspris 2009 innendørs
Pisen går til Operahuset i Bjørvika, Oslo. Juryen har vurdert hvilken betydning belysningen har på den totale opplevelsen av Operahuset, og det er på dette grunnlag prisen gis. Samspillet mellom lys og arkitektur skaper en helhetlig ramme rundt et besøk i Operaen. Belysningen bidrar til å tydeliggjøre og fremheve interiørets og eksteriørets spennende formspråk og byggets funksjoner.

Juryen er imponert over hvor godt lyset er integrert i arkitekturen. Dette er særlig tydelig i publikumsarealene, men også i de øvrige arealer er kvaliteten og integrasjonen høy. Multifunksjonelt og fleksibelt er to andre stikkord. Totalt omfatter Operaen over femten hundre rom, og det er viktig at alle som jobber der får riktig tilpasset arbeidsbelysning. I prøvesalene er det mange forskjellige brukere med ulike aktiviteter, og det er spennende å se hvordan et avansert belysningsanlegg fungerer for alle.

Juryen nevner også som positivt den utstrakte bruken av ny teknologi, særlig i form av lysdioder, eller LED. Dette fungerer godt som en del av kunstverket til Olafur Eliasson i lobbyen. I garderoben er lysdioder integrert i garderobestengene som den eneste belysningen. I andre rom og utendørs gir lysdioder slepelys over gulvet. I lysekronen i hovedsalen bidrar lysdioder til å gi et briljant lys i krystallene og gjøre denne til en vakker skulptur. Her vil juryen nevne at ett noe varmere lys nok hadde gitt en bedre opplevelse av de mørke eikepanelene i salen.

Totalt sett er belysningen av ett av Norges gjennom tidene mest komplekse bygg meget godt gjennomført, og samarbeidet mellom arkitekt, rådgivende ingeniør og lysdesigner er ett eksempel til etterfølgelse.

Norsk Lyspris 2009, utendørs
Norsk Lyspris 2009 utendørs går til "perpetual repercussion," den kunstneriske utsmykningen av Svalbard Globale frøhvelv, Longyearbyen, Svalbard. Juryen vurderer dette som et særegent prosjekt både innholdsmessig, så vel som arkitektonisk og kunstnerisk. Bildene av anlegget fører deg direkte til et arktisk landskap der den kunstneriske utsmykningen henleder oppmerksomheten på et særdeles viktig om enn anonymt anlegg.

Juryen berømmer kunstner Dyveke Sanne for et svært innovativt og kreativt prosjekt med nye og uventede løsninger. Kunstverket "perpetual repercussion" fyller øvre del av fronten og den ytre takflaten av Frøhvelvet.

Trekanter av høyreflekterende syrefast stål i forskjellige vinkler kombinert med andre optiske elementer som prismer og dichroisk speilglass, belyses med fiberoptisk lys eller dagslys. Alt etter tid på døgnet eller året. I mørket vil alle refleksjoner og brytninger av lyset kunne symbolisere håpet representert ved de hundretusener av frøsorter oppbevart i permafrosten bakom. I sollys vil andre brytninger og speilinger gi helt andre effekter enn i mørket. Betydningen av innholdet i hvelvet er både reelt og poetisk. Juryen mener at bruken av reflekterende lys og speil i fasaden utgjør en vakker tolkning av innholdet og meningen med bygget.

Norsk lyspris 2009

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism