02 november 2009

Lekker boligen din varme?

De nye byggeforskriftene setter høyere krav til tetthet i boliger. Spesielt i vintermånedene kan det være store energitap i dårlig isolerte bygninger.

- Vi tror mange vil bli overrasket når de ser hvor mye varme boligen deres lekker, og hvor lekkasjene er, sier spesialrådgiver Sverre Heimdal i Enova til Byggeindustrien.Termografering er en metode som kan avsløre lekkasje og fukt i bygningsisolasjon, brudd eller jordfeil i varmekabler, hull i vannrør for vannbåren varme og utetthet i vinduer og dører. I mange tilfeller kan fugemasse bak tak- og fotlister og nye tettelister på vinduer og dører være nok til å forbedre forholdene betraktelig.

Problemene er gjerne størst i eldre hus, men også helt nye boliger kan ha store varmelekkasjer, på grunn av dårlig håndverk. Luftlekkasjer kan trekke fuktighet inn i bygget og forårsake råteskader.

Husstander kan få opp til 3000 kroner i tilskudd fra Enova ved å benytte en av termograførene Enova har avtale med, og som står oppført på Enovas hjemmesider.

Bygg.no - Byggeindustrien

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism