02 november 2009

Norske utslipp

Nettstedet "Norske utslipp" vider oppdatert informasjon om utslipp, produksjonsmengder og avfall for de største forurensningskildene i Norge, både bedriftsspesifikke og diffuse kilder. Dataene er både rapportert inn fra bedrifter med utslippstillatelse fra SFT og fylkesmennene, og beregnede data fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Statens forurensningstilsyn (SFT).

I tillegg til utslippsdata, vises for enkelte sektorer også informasjon om energiforbruk, produksjonsmengde og mengde avfall som er generert i løpet av rapporteringsåret.

Foreløpig finnes en enkel kartløsning på nettsiden, der du kan finne hvor virksomhetene ligger. Kartløsningen blir utvidet i senere versjoner. Du kan selv gjøre sammenlikninger av to og to bedrifter innenfor hver sektor.

Sektorene

 • Landbasert industri:
  Sektoren Landbasert industri dekker de fleste industrielle aktiviteter av en viss størrelse på land. Les mer
 • Husholdninger:
  Utslippene fra norske husholdninger kommer i all hovedsak fra forbrenning av energivarer for å varme opp boligen. Les mer
 • Transport:
  Les mer
 • Landbruk:
  Les mer

Norske utslipp erstatter SFTs tidligere nettsted Bedriftsspesifikk miljøinformasjon (BMI), der vi kun presenterte data for landbasert industri. På Norske utslipp vises flere sektorer, slik at du på en enkel måte kan finne miljøinformasjon om alle de store utslippskildene.

Les merNorske utslipp - Utslipp til luft og vann og generert avfall

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism