13 november 2009

UDs tilskuddsordning

Utenriksdepartementets fagutvalg for design og arkitektur deler hvert år ut reise- og transporttilskudd til profesjonelle utøvere som skal stille ut egne arbeider eller forelese ved viktige internasjonale arenaer.

Det gis i hovedsak støtte til designere og arkitekter med godkjent profesjonsutdanning, unntaksvis studenter på Masternivå.

Det gis tilskudd til:

  • Utgifter til reise- og transportkostnader og eventuelt deltagelse i forbindelse med utstilling eller presentasjon av egne arbeider ved viktige internasjonale utstillingsarenaer eller messer i utlandet.
  • Utgifter til reisekostnader i forbindelse med foredragsvirksomhet ved viktige internasjonale konferanser eller seminarer i utlandet.

Det gis IKKE tilskudd til:

  • Kulturutveksling med utviklingsland.
  • Prosjektutvikling og produksjon.
  • Studieturer og videreutdanning.
  • Arrangementer som har funnet sted før søknad.

Fagutvalget vurderer søknadene ut fra følgende prinsipper:

  • Design- og arkitekturfaglig vurdering av aktuelle arbeider.
  • Vurdering av aktuell arena.
  • Unge utøvere prioriteres foran veletablerte bedrifter.
  • Unge utøvere følges opp over tid.
Det skal leveres en søknad for hvert arrangement. Alle søknadene behandles samlet kort tid etter fristene i 2009: 15. februar, 15. juni og 15. november. Søknad sendes på e-post til Ragnhild Huseby med kopi til Nina Berre.

Søknaden leveres på søknadsskjema du finner her.

Norsk Form

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism