25 november 2009

Vil ta bygningers energibruk til klimatoppmøtet

Kommunalminister Liv Signe Navarsete vil ta opp bygningers energibruk på klimatoppmøtet i København.

De siste 30 årene har ingen sektor hatt høyere vekst i energibruken enn byggenæringen, sa Navarsete, og viste til at hele 40 prosent av norsk stasjonær energibruk er i bygninger.

Statsråden setter derfor ned arbeidsgruppe for å skjerpe norske regler.

- Reduserte utslipp er ikke bare et spørsmål om olje- og gassutvinning og redusert bilkjøring. Mer energieffektive bygninger er et svært sentralt og viktig tiltak. Derfor forventer jeg at energibruk i hus og bygninger blir et terma i København, sa Navarsete i et foredrag under Rådgivende Ingeniørers (RIF) høstmøte.

- Jeg har løftet det frem i regjeringen, sier statsråden til Teknisk Ukeblad. - Det er en viktig sak. KRD jobber nå, med andre departementet med å forberede Norges saker. Jeg håper det kommer, men det er ikke avgjort om jeg skal reise til København for å legge det frem, sier Navarsete.

Kommunaldepartementet legger i disse dager siste hånd på mandatet til en ny arbeidsgruppe som Navarsete vil ha satt ned så fort som mulig, helst før jul. Gruppen skal utarbeide en plan for hvordan energieffektiviteten i bygg kan forbedres, både i nye og eksisterende bygg. Gruppen skal komme med konkrete forslag og se på både regelverket og økonomiske virkemilder.

- Dette skal omformes til praktisk politikk. Det er klart at vi må vurdere og drøfte forslagene, men det kan bety at fortskrifter og regler blir endret, sier Navarsete tl Teknisk Ukeblad.

Teknisk Ukeblad

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism