08 desember 2009

Kulturminnesøk

Kulturminnesøk er den første samlete oversikt over fredete kulturminner i Norge. Per november 2009 kan du søke blandt 80.000 kulturminner: Fredete bygninger, fredete kulturmiljøer, verdensarvsteder, kirker, arkeologiske kulturminner og kulturminner under vann. Hver dag kommer det nye til, når fylkeskommuner, byantikvarer og Riksantikvaren legger inn nye registreringer.

Kulturminnesøk er basert på kulturminnedatabasen Askeladden, som forvaltning og forskere har brukt siden 2004. En del fagtunge opplysninger er tatt bort, mens illustrasjoner, brukervennlige kart og begrepsforklaringer er kommet til.

Mange av kulturminnene er illustrert med fotografier, illustrasjoner og/eller beskrivende tekst, men ikke alle. Kulturminnesøk er i stadig utvikling og vi er avhengig av brukernes tilbakemeldinger for å bli bedre.

Riksantikvaren

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism