11 februar 2010

Anbefaler "hvite sertifikater"

Norge kan ta igjen Europa på energieffektivisering ved å innføre hvite sertifikater. Det viser en fersk rapport utarbeidet av Bellona og Norsk Teknologi.

Rapporten "Hvite sertifikater og energispareforpliktelser" viser at innføring av hvite sertifikater har vært vellykket i en rekke europeiske land, og at denne markedsmekanismen er et enkelt og forutsigbart system for å sikre energieffektivisering. Flere av landene har overoppfylt sine mål ved bruk av denne markedsmekanismen.

Mens EU har et mål om 20 prosent økt energieffektivisering innen 2020, har Norge ikke tallfestet sin ambisjon på dette området.

- Norges energi- og klimautfordringer og de gode mulighetene for energieffektivisering gjør hvite sertifikater til et velegnet, målrettet og kostnadseffektivt virkemiddel, sier Tore Strandskog, direktør i Norsk Teknologi.

Neste uke offentliggjør Klima- og forurensningsdirektoratet "Klimakur", med forslag til å redusere Norges klimagassutslipp.

Hvite sertifikater skal stimulere til mer effektiv sluttbruk av energi, i motsetning til Grønne sertifikater, som skal stimulere til økt produksjon av fornybar energi. Hvite sertifikater fungerer ved at enkelte markedsaktører forpliktes til å gjennomføre eller finansiere energisparetiltak, slik at en samlet målsetting om redusert energibruk oppnås.

De fleste systemene i Europa er rettet mot bygningsmassen, men rapporten viser at hvite sertifikater kan brukes innen flere sektorer.

- Vi foreslår at myndighetene nå legger til rette for at tiltak for økt energieffektivisering iverksettes også i Norge. Med erfaringene fra Europa er det god grunn til å tro at hvite sertifikater vil være et virkemiddel som utløser slike tiltak, sier Tore Strandskog.


Rapport: Hvite sertifikater og energispareforpliktelser(3.05MB)

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism