20 mai 2010

Design for alle

Konferansen "Innovation for all" på Norsk design- og arkitektursenter har som mål å gi deltakerne muligheten til å lære hvordan deres produkter og tjenester kan nå ut til et bredest mulig publikum.

Konferansen bygger på prinsippene om inkluderende design og universell utforming, der hensikten er å utvikle produkter og tjenester på en måte som gjør at de kan benyttes av flest mulig mennesker på tvers av kultur, kjønn, alder, funksjonshemninger osv.I åpningstalen sin understrekte Kronprinsesse Mette-Marit at god design først og fremst handler om funksjon, og at vi gjennom god design har en umistelig mulighet til å inkludere alle:

Good design is not an aesthetic add-on to a product. It is functional and intuitively understandable for the consumer. It is perfectly adapted to the area of use, it integrates innovation and increases a company’s competitive edge. And not to forget: good design is cool and can make us happy.

Innovation for All 2010 - Norsk Designråd

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism