21 september 2010

Grunnsteinen lagt for Høgskolen i Bergens nybygg

Den 20. september la statsråd Tora Aasland ned grunnstenen for nybygget til Høgskolen i Bergen. Høgskoleanlegget på den gamle NSB-tomta utgjør 51 000 kvadratmeter, og det innebærer rehabilitering av fire gamle verneverdige verkstedshaller.Kostnadsrammen er 2,3 milliarder kroner (prisnivå per juli 2010), og dette er Statsbyggs største byggeprosjekt for tiden. Byggestart for riving og grunnarbeider var i januar 2010, og forventet ferdigstillelse er i august 2014.

Nybygget skal ha rom for 4 400 samtidig tilstedeværende studenter og 500 lærere.

Fra statsrådens tale, vi får se grunnsteinen i det den kommer på plass og høre litt fra rektors tale:
Bygget blir prosjektert og tegnet av prosjekteringsgruppen ”Kobling” som består av: HLM Arkitektur og Plan AS, CUBO Arkitekter AS, Sweco Norge AS, Asplan Viak AS og Erstad & Lekven Bergen AS.

Kilde: Bildeblogg Kronstad - Høgskolen i Bergen / Statsbygg

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism