20 september 2010

Union får bygge i gammel stil

Etter lang debatt får nå ett av landets gamle trehoteller bygge en ny fløy i sveitserstil. Eierne av Union hotell har tidligere blitt møtt med et kontant nei.

- At Union Hotell fikk ja, kan være signal på en ny utvikling. Dette har så vidt jeg vet ikke blitt gjort tidligere i tilknytning til andre sveitserstilbygg i Norge, sier Jens Christian Eldal, forsker ved Norsk institutt for kulturminneforskning.

Det opprinnelige forslaget. Tilbygget til høyre.

Beslutningen har vært diskutert i lys av det såkalte «Veneziacharteret», et UNESCO-dokument fra 1964, som blant annet sier at «tilføyelser skal bære preg av vår tid». Charteret har imidlertid aldri blitt vedtatt i Norge.

Arkitektene Jürgen Kiehl og Odd Are Prestegård hos RiK Arkitektur, som har fått i oppdrag å utforme tilbygget til Union Hotel, er oppdratt i en arkitektkultur der tilbygg skal stå som en kontrast til det opprinnelige. Men de mener likevel at trehotellet i Øye i Norangsdalen trenger noe annet, med tanke på å bevare opplevelsen av stedet.

Riksantikvar Jørn Holme har tidligere uttalt at Veneziacharteret ikke må følges absolutt.

"- Vi er ikke tilhengere av rigide tolkninger av gamle prinsipper, det viktigste er at det nye tilpasses det gamle på en god måte. I tilfellet Union Hotel er vi skeptiske til et tilbygg, uansett form. Men en ny hotellbygning, også i tradisjonell stil, må kunne diskuteres på området, sier Holme.

Kilde: Aftenposten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism