04 oktober 2010

50% rabatt på byggesaksgebyret ved bygging av passivhus

Byrådet i Oslo fremmet tidligere i sommer forslag til nytt gebyrregulativ. Byrådets innstilling var å gi 15 prosent rabatt i byggesaksgebyret ved bygging av passivhus. Venstre foreslo 50 prosent rabatt i byutviklingskomiteen og fikk gjennomslag i bystyret.

Bakgrunnen for forslaget var å gi incentiver for klimavennlig bygging og bevaring. Passivhus som bygges etter den nye standarden NS 3700 eller som inngår i utviklingsprosjektet ”FutureBuilt” vil få 50 prosent rabatt på byggesaksgebyret.

- Vi må bruke gebyrene og avgiftene til å stimulere til miljøtiltak, og dette kan vi også gjøre lokalt ved å gi rabatt på byggesaksgebyrene. Installasjon av solfangere er et eksempel på et miljøtiltak som krever en byggesøknad da det som regel kvalifiserer for fasadeendring. Det blir da et søknadspliktig tiltak som krever et byggesaksgebyr. Slike tiltak vil også kvalifisere for tilskudd fra Oslo kommunes ENØK-fond som tidligere har blitt spist opp av byggesaksgebyret. Derfor foreslo vi at slike tiltak skulle fritas for byggesaksgebyr, sier Ola Elvestuen fra Venstre og leder for byutviklingskomiteen.
Bystyret vedtok i januar i år at det fra 2014 skal alle kommunale nybygg i Oslo som hovedregel tilfredsstille krav til passivhusstandard, der dette er mulig og hensiktsmessig. Ved rehabilitering av offentlige bygg settes det mål for energistandard B fra 2011. For å sikre at de kommunale eiendomsforetakene kommer i mål med overgangen til 100 % passivhusbygging igangsettes et prosjekt hvor andelen nybygg økes trinnvis hvert år frem til 2014. Vedtaket om passivhus fra 2014 er en skjerping og presisering av tidligere vedtak i Bystyresak 8/2008 hvor det bl.a. kreves at alle nye bygg som bygges i kommunal regi skal være passiv/lavenergihus.
Kilde: Husbanken

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism