28 januar 2011

- Ikke behov for kraftlinje

Den omstridte kraftlinjen mellom Sima og Samnanger er unødvendig. Det fastslår en rapport utarbeidet av energirådgiver Svein Roar Brunborg. Rapporten ble lagt frem på en pressekonferanse i Oslo i dag. – Dette er en knusende dom over konsesjonsarbeidet til Statnett, sier styreleder i Bevar Hardanger Klaus Rasmussen.

I konklusjonen til Brunborg, som har gått Statnetts arbeid etter sømmene, heter det at ”leveringssikkerheten for strøm kan løses med tiltak både på produksjonssiden og på forbrukssiden som alternativ til den foreslåtte investeringen i nett”.

Hovedkonklusjoner i rapporten:

 • Kraftlinjen Sima-Samnanger er med Statnetts egne forutsetninger et samfunnsøkonomisk ulønnsomt prosjekt.
 • Konsesjonsbehandlingen oppfyller ikke forvaltningens egne krav til utredning
 • Alternative tiltak på forbrukssiden er ikke vurdert i konsesjonsbehandlingen verken av NVE eller OED
 • Kraftlinjen svekker lønnsomheten av en rekke alternative tiltak på forbrukssiden som vil bedre leveringssikkerheten og redusere energiforbruket.
-Tiltak på produksjons- og forbrukssiden er en viktig del av helhetsbildet, men dette er ikke innenfor Statnetts kompetanseområde og er således ikke tatt med i konsesjonsarbeidet, sier Brunborg.

Slike tiltak er heller ikke vurdert i NVEs behandling av saken ei heller i OEDs ankebehandling. I følge rapporten burde slike forhold vært trukket inn i saksbehandlingen av OED, og departementet burde samtidig avstått fra å være ankeinstans.

-Konsesjonssøknadens innhold og den påfølgende behandlingen tilfredsstiller neppe de krav som følger av forvaltningens egen utredningsinstruks, sier Brunborg.

Klaus Rasmussen mener rapporten viser at forvaltningen har gjort en slett jobb, og at man nå må se på tiltakene som kan gjøre kraftlinjen, både i luftspenn og i sjøkabel, overflødig.

-Hvis vi kan iverksette tiltak på produksjons- og forbrukssiden er det en vinn-vinn situasjon for alle parter. Det er en seier for et uvurderlig natur- og kulturlandskap i Hardanger, en seier for lokalbefolkningen og ikke minst en seier for staten Norge som slipper å bruke milliardbeløp på en unødvendig kraftlinje, sier Rasmussen.

Last ned rapporten her:

RAPPORT - Innovasjon, miljø og nettutvikling

Bevarhardanger.no

1 comments :

 1. These lines are all about export and electrification of the the oil platforms. Instead of burning gas to power the offshore installations (which adds to Norways CO2 emissions), our government believes it is better to export the gas and have other countries burn it to make power that we import. Also agree that export of clean energy should be part of our future but please do it right, use cables in the fjords to get the power out....export is all about big money and there is no doubt enough income potential to pay the cost over a short period of time. Even Statnett in their annual report claims that the new cable from southern Norway to the Netherlands will be fully paid back in four years...in other words a money machine.

  Check out this great video where Stoltenberg admits, in a very clumsy way, one of the main reasons for the Hardanger line...over 6000 people have seen it already and you will have a good laugh.

  http://www.youtube.com/watch?v=LZWhDfTTE6o

  SvarSlett

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism