08 januar 2011

Satsar vidare på miljøvennlege bygg

Frå nyårsskiftet blei ”Byggemiljø”-programmet avslutta som planlagt. Samarbeidsprogrammet ”Byggemiljø” var eit seksårig gjensidig forpliktande samarbeid mellom statlege styresmakter og byggje- anlegg- og eigedomsnæringa (BAE-næringa) som ble starta i 2005. Formålet har vore å styrke innsikt og praksis kring miljøvennlege byggjeløysingar hos både næringa og styresmaktene.

Frå 1. januar 2011 tok BE over ansvaret for nettsida www.byggemiljo.no.

Planen er at informasjon frå ”Byggemiljø” sitt arbeid etter kvart skal inngå i BE sine nettsider.

Kommunal- og regionaldepartementet vil vidareføre nettverksmøte med byggjenæringa for å halde fram dialogen om miljøarbeidet i BAE-næringen. Det skal dessutan satsast vidare på eksisterande samarbeidsprogram som Lavenergiprogrammet og Nettverk for gjennomføring av nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP-nettverket).

Det vil også kunne vere aktuelt at BE inviterer byggjenæringa til eit forpliktande samarbeid for å fase ut farlege stoff i byggjevare. Husbanken vil og ha ei viktig rolle i arbeidet for meir miljøvennlege bygg.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism