06 mai 2011

- Versågod, køyr over Hardangerbrua!Arbeidet med Hardangerbrua starta 26. februar 2009, med sprenging av første salve på gang- og sykkelvegtunnelen i Vallavik. Tilførselsvegane med tunnelar på båe sider av fjorden er ferdige – no er det elektroarbeidet som blir neste etappe.

I desse dagar pågår siste innspurt på bygging av brutårna på Bu og i Vallavik, der dei 15 meter høge tårnhusa vil bli avdekka, med den spesielle spisse tårntoppen opp mot 202,5 meters høgd over fjorden.

Utover sommaren blir det bygd arbeidsplattform i fjordspennet mellom tårna, også kalla catwalk. Deretter blir det kabelspinning utover hausten 2011.

Det er stor interesse for bruarbeidet både lokalt, nasjonalt og utanlands. Statens vegvesen har sidan i haust arbeidd med å få til ei endå betre visualisering av den ferdige brua. No ligg det føre ein kortfilm med køyretur over brua frå Bu til Vallavik og inn til rundkøyringa i Vallaviktunnelen. Deretter går turen tilbake over brua i helikopter-perspektiv.

Kilde: vegvesen.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism