31 august 2011

Har funnet årsak til heksesot

Norske forskere mener de har funnet en forklaring på hvorfor vegger og gjenstander i boliger plutselig får et svart belegg. Heksesot oppstår oftest i nyoppussede og helt nye boliger. Boliger med dårlig ventilasjon er ekstra utsatt. Sporene peker mot et stoff som finnes i de fleste malinger.

Etter å ha mottatt mange reklamasjoner fra huseiere med heksesot, har boligprodusentene engasjert norske forskere for å komme til bunns i hvorfor stadig flere hus plutselig får svarte vegger innendørs.Synderen de norske forskerne peker ut er 2,2,4-trimetyl-1,3-pentandiol monoisobutyrat, forkortet TMPD-MIB, med kjemisk formel C12H24O3.

– Det er et stoff som blant annet finnes i de fleste av dagens malingstyper. Det sørger for at det danner seg en film som gjør overflaten på malingen glatt. Stoffet kan også finnes i gulvpolish, trykkfarger og andre materialer vi omgir oss med i hverdagen, sier daglig leder Kolbjørn Mohn Jenssen i Mycoteam.

De norske forskerne har funnet at stoffet fordamper over veldig lang tid og binder seg med ultrafine partikler i lufta, som i sin tur blir til større partikler som fester seg som heksesot.

Forskningsresultatet er overlevert Statens bygningstekniske etat, Folkehelseinstituttet og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT).

Per Jæger i Boligprodusentenes Forening mener inneklimaforskning er underprioritert i Norge.

– Myndighetene har stort fokus på energisparing, men er samtidig altfor lite opptatt av å finne ut hva som skjer med inneluften når boligene blir tettere og tettere. Det er tankevekkende sett i lys av at vi lever hele 96 prosent av livet innendørs, sier Jæger.

Imens blir boligeiere oppfordret til å ta ventilasjon på alvor. God utlufting øker sjansen for at sotpartiklene finner veien ut i stedet for å sette seg på veggen.

Heksesot_utrdeningsprosjekt_2011.pdf (10.7 MB)

Heksesot.com

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism