11 oktober 2011

Advarer mot kunnskapsmangel i totalentrepriser

RIFs fagutvalg for tekniske installasjoner ser at trenden de siste årene går mot mer bruk av totalentreprise som kontraktsform.

- Vi opplever at denne kontraktsformen er kommet for å bli, og den blir stadig mer benyttet og utviklet, sier Roar Smelhus. Samtidig advarer han mot at lav kunnskap når det gjelder roller i en totalentreprise fører til misforståelser, høyt konfliktnivå og dårlige bygg. Blant annet mener Smelhus at feil anvendte totalentrepriser spesielt rammer målet om gode energibygg.

- Vi opplever også at forespørslene i dag ofte har høye ambisjoner i retning lavenergi, passivhus og Breeam. Spørsmålet er om de valg som blir gjort knyttet til kontraktsform er forenlig med de høye ambisjonene prosjektet har, spør Smelhus.

Totalentrepriser preges av at rådgiverne sitter langt fra Byggherren. De er transportert til entreprenøren, er mange ganger langt nede i systemet og får ofte ikke betalt som rådgiver.

- Ofte er det totalentreprenøren som kontraherer rådgiverne, og vi opplever at de ikke alltid har kompetanse til å vurdere rådgiverens ytelser. Honorarene og tjenestene skvises, samtidig tror byggherren han skal få førstehånds rådgivertjenester slik han er vant til fra andre kontraktsformer, sier Smelhus.

Kilde: RIF

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism