25 oktober 2011

Økohuset - tett med naturmaterialer

Økohuset i Biestøa, tegnet av siv.ark. Bjørn Berge i GAIA Lista, benytter alternative metoder for tetting av bygget. Det blir gjort uten bruk av tape og tettemasser. I stedet er alle skjøter tettet med strimler av Tyvek-duk som er klemt fast med lekter av vinterhogd, tettvokst gran. Lektene er så skrudd fast med skruer med slett hals.

Konstruksjonen diffusjonsåpen og huset skal i størst mulig grad benytte materialer som er miljømessig forsvarlige og sikrer et godt inneklima. Vel verd å merke seg er at huset kun benytter naturlig ventilasjon.

Byggherrene ha inngått et samarbeid med fagmiljøet på UiA, slik at fagfolk og byggingeniørstudenter kan følge med på byggearbeidene.

– For våre studenter er det veldig interessant å ha et slikt unikt prosjekt som dette å kunne følge med på og lære av, sier universitetslektor Magne Våge ved Uia. – Når huset er ferdig og tatt i bruk, skal vi også inn her med instrumenter for å måle energiforbruk og inneklima. Tanken er at man dermed skal få fagmessig dokumentasjon på denne byggemetoden, der en helhetlig miljøtankegang ligger til grunn.

Økohuset: Trykktest: 0,22 - noen bedre?

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism