04 februar 2012

Mer makt til plan- og bygningsetaten

Gaute Brochmann tar i Morgenbladet til orde for at om politikerne ikke sitter med kompetansen til å håndtere et komplekst lovverk, har de plikt til å rekruttere noen som gjør det. Vanskeligheten med å få gjennomført enkelttiltak demonstrerer tydelig at en ny helhetstenking på alle nivåer er helt nødvendig.

Første målsetning må være å ta ansvar for situasjonen. For så å skaffe en presis oversikt over hvor mange boliger Oslo trenger, hva som er de best egnede tomtene, og hvor hurtig de lar seg bygge ut. Parallelt med en omfattende nytenkning i måten å drive disse byggeprosessene på. En nytenking som jeg tror beror på to viktige faktorer: For det første burde kommunen besørge en planmyndighet med et utvidet mandat for aktiv planlegging. Gjennom tilrettelegging av enkeltprosjekter – og ikke minst en koordinering av disse – slik at den situasjonen vi har hatt i tredve år med punktvis og tilfeldig byutvikling kan avløses av en mer sammenhengende strategi. For det andre trengs et tettere og mer forpliktende offentlig-privat samarbeid i selve utbyggingsfasen. Ikke ved at kommunen sprøyter inn kontanter eller prøver seg som spekulant i eiendomsmarkedet. Men ved at den kompetansen den innehar kanaliseres bedre i en situasjon der tillit og troen på felles interesser avløser gammel mistenksomhet og konfliktlinjer.

Dette kunne bety at plan- og bygningsetaten fikk betydelig økning av makt og innflytelse. Men enda mer effektivt ville det være med en ny etat med en definert utøvende rolle, der gjennomføring og realisering er like sentralt som kontroll. En etat som hadde myndighet til å forme egne utviklingsselskaper sammen med private aktører og aktivt drive prosjekter fremover, med politisk mandat og byråkratisk forkjørsrett.

Kilde: Morgenbladet

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism