13 mai 2012

"Å leve med verdensarven"

14.-16. mai 2012 arrangeres en større konferanse om verdensarv på Røros. Konferansen har fått navnet ”Å leve med verdensarven”. Hovedtemaet er verdensarv og bærekraftig utvikling med særlig fokus på lokalsamfunn.

Konferansen er et ledd i markeringen av at det i 2012 er 40 år siden UNESCOs verdensarvkonvensjon ble vedtatt. Målet er å skape et forum for dialog mellom globale, nasjonale og lokale aktører, og styrke samarbeidet mellom eksperter, forvaltere og lokale representanter.

Valg av konferansested er ikke tilfeldig: Røros er ett av de syv norske stedene på UNESCOs verdensarvliste. Byen har et aktivt lokalmiljø som lever tett på verdensarven.

Konferansen legger hovedvekt på Europa og Afrika. I forkant av konferansen vil representanter fra de tre norske verdensarvstedene Røros, Vestnorsk fjordlandskap og Vega møte representanter fra de to sør-afrikanske verdensarvstedene Richtersveld og iSimangaliso. Erfaringene og dialogen fra disse møtene vil danne et viktig utgangspunkt for diskusjonene på konferansen i mai, i tillegg til kunnskap og analyser fra eksperter, UNESCO og fagorgan.Miljøverndepartementet er hovedansvarlig for konferansen, med Riksantikvaren, Kunnskapsdepartementet, Utenriksdepartementet, Direktoratet for naturforvaltning og Den norske UNESCO-kommisjonen som medarrangører.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism